Nova lokacija servisa je le 250m oddaljena od stare lokacije